YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
78
887
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
76
1654
Şərur-Dərələyəz qəzası
61
985
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
41
894
Şuşa qəzasının xəritəsi 
39
850
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
616
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
35
694
Qafqazın ərazi və əhalisi
31
580
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
671
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
26
1298
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
25
688
Zaqatala mahalının xəritəsi
25
941