YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
92
2418
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
91
1155
Şərur-Dərələyəz qəzası
71
1273
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1090
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
42
914
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
1111
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
38
800
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
805
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
34
1653
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
990
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
893
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
811