YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
97
2641
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
91
1245
Şərur-Dərələyəz qəzası
75
1372
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
50
1020
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
43
1205
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1167
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
40
881
Qafqazın ərazi və əhalisi
37
884
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
987
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
34
1759
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1067
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
887