YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
103
2824
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
95
1333
Şərur-Dərələyəz qəzası
75
1480
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
52
1100
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
45
1333
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1253
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
41
961
Qafqazın ərazi və əhalisi
40
968
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1066
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
34
1865
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1154
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
958