YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
88
1073
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
87
2211
Şərur-Dərələyəz qəzası
66
1179
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1018
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
42
856
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
1043
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
746
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
736
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
32
1550
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
827
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
30
902
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
757