YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
83
934
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
77
1771
Şərur-Dərələyəz qəzası
62
1033
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
41
926
Şuşa qəzasının xəritəsi 
41
893
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
650
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
36
735
Qafqazın ərazi və əhalisi
34
612
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
709
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
29
1366
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
26
724
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
25
640