YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
92
2426
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
91
1158
Şərur-Dərələyəz qəzası
71
1278
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1093
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
42
916
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
1112
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
38
804
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
808
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
34
1655
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
993
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
898
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
820