YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
89
2297
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
88
1091
Şərur-Dərələyəz qəzası
67
1212
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1040
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
42
876
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
1068
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
763
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
771
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
936
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
842
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
32
1593
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
775