YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
83
923
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
77
1719
Şərur-Dərələyəz qəzası
62
1015
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
41
917
Şuşa qəzasının xəritəsi 
41
875
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
641
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
36
722
Qafqazın ərazi və əhalisi
34
603
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
698
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
29
1342
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
26
710
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
25
622