YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
88
1006
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
81
2029
Şərur-Dərələyəz qəzası
66
1100
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
954
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
977
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
37
790
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
692
Qafqazın ərazi və əhalisi
34
655
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
758
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
30
1440
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
28
777
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
702