YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
622
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
25
694
Cavad qəzasının xəritəsi
17
564
Cavanşir qəzasının xəritəsi
22
567
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
24
602
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
599
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
698
Göyçə qəzasının xəritəsi
19
742
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
676
Gəncə qəzasının xəritəsi
11
572
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
76
1659
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
560