YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
41
969
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1165
Cavad qəzasının xəritəsi
24
878
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
889
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
965
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
23
969
Göyçay qəzasının xəritəsi
21
1058
Göyçə qəzasının xəritəsi
22
1127
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1070
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
943
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
103
2837
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
883