YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
40
881
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1067
Cavad qəzasının xəritəsi
24
811
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
816
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
887
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
21
873
Göyçay qəzasının xəritəsi
20
970
Göyçə qəzasının xəritəsi
22
1043
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
988
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
875
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
97
2643
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
810