YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
38
802
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
991
Cavad qəzasının xəritəsi
24
749
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
747
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
812
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
21
790
Göyçay qəzasının xəritəsi
20
883
Göyçə qəzasının xəritəsi
21
958
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
896
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
815
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
92
2420
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
735