YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
44
1094
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
35
1295
Cavad qəzasının xəritəsi
27
989
Cavanşir qəzasının xəritəsi
27
993
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
30
1074
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
24
1103
Göyçay qəzasının xəritəsi
23
1203
Göyçə qəzasının xəritəsi
24
1250
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
44
1209
Gəncə qəzasının xəritəsi
15
1052
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
115
3331
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
15
987