YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
615
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
25
688
Cavad qəzasının xəritəsi
17
558
Cavanşir qəzasının xəritəsi
22
560
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
24
597
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
594
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
695
Göyçə qəzasının xəritəsi
19
734
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
671
Gəncə qəzasının xəritəsi
11
568
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
76
1653
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
554