YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
41
970
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1166
Cavad qəzasının xəritəsi
24
879
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
890
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
966
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
23
970
Göyçay qəzasının xəritəsi
21
1059
Göyçə qəzasının xəritəsi
22
1127
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1071
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
944
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
103
2840
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
884