YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
662
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
27
738
Cavad qəzasının xəritəsi
18
599
Cavanşir qəzasının xəritəsi
24
605
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
661
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
637
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
735
Göyçə qəzasının xəritəsi
20
785
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
719
Gəncə qəzasının xəritəsi
12
610
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
80
1895
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
597