YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
745
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
30
900
Cavad qəzasının xəritəsi
23
690
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
694
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
757
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
730
Göyçay qəzasının xəritəsi
19
825
Göyçə qəzasının xəritəsi
20
894
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
826
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
744
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
87
2204
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
684