YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
653
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
26
729
Cavad qəzasının xəritəsi
18
590
Cavanşir qəzasının xəritəsi
23
592
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
25
645
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
629
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
728
Göyçə qəzasının xəritəsi
20
777
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
711
Gəncə qəzasının xəritəsi
11
598
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
77
1794
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
586