YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
40
853
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1042
Cavad qəzasının xəritəsi
24
790
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
792
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
860
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
21
836
Göyçay qəzasının xəritəsi
20
935
Göyçə qəzasının xəritəsi
22
1006
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
33
952
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
852
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
93
2586
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
780