YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
763
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
936
Cavad qəzasının xəritəsi
23
710
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
710
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
775
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
21
753
Göyçay qəzasının xəritəsi
20
845
Göyçə qəzasının xəritəsi
20
913
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
842
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
768
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
89
2297
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
702