YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
20
256
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
13
315
Cavad qəzasının xəritəsi
10
228
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
232
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
10
228
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
6
216
Göyçay qəzasının xəritəsi
11
265
Göyçə qəzasının xəritəsi
11
293
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
263
Gəncə qəzasının xəritəsi
7
259
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
18
415
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
227