YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
641
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
26
710
Cavad qəzasının xəritəsi
18
580
Cavanşir qəzasının xəritəsi
23
582
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
25
626
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
618
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
715
Göyçə qəzasının xəritəsi
19
763
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
698
Gəncə qəzasının xəritəsi
11
587
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
77
1721
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
575