YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
41
926
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1109
Cavad qəzasının xəritəsi
24
842
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
853
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
923
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
21
919
Göyçay qəzasının xəritəsi
21
1011
Göyçə qəzasının xəritəsi
22
1082
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1031
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
911
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
98
2709
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
843