YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
692
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
28
777
Cavad qəzasının xəritəsi
19
634
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
647
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
702
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
676
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
767
Göyçə qəzasının xəritəsi
20
828
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
758
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
653
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
81
2029
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
633