YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
21
288
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
13
345
Cavad qəzasının xəritəsi
10
260
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
258
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
10
253
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
6
247
Göyçay qəzasının xəritəsi
12
304
Göyçə qəzasının xəritəsi
12
332
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
296
Gəncə qəzasının xəritəsi
7
283
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
21
487
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
259