KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
18
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
50
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
371
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
511
Reşidü'd-din Fazlullah. Cami'ü't-Tevarih. Selcuklu devleti.
98
Dərbəndnamələr
152
Kartlinin həyatı
35
Azərbaycan tarixi üzrə antik qaynaqlar
131
Erkən orta əsrlərdə türklər haqqında ərəb mənbələri
55
Azərbaycan XV-XVIII əsrin birinci yarısına aid mənbələr üzrə
79
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
264
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1241
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Elektron xidmətlər
8544
08/11/2018
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
8242
08/04/2018
Zirə kəndinə səfər
5501
06/05/2017
Şamaxı səfəri (II hissə)
5471
21/08/2018
Fatmayi kəndinə səyahət
5259
29/03/2017
Novxanı kəndinə səyahət
5231
26/03/2017
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
4707
25/02/2017
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
4651
15/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
3927
20/02/2018
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
3888
26/02/2017