KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
19
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
59
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
406
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
533
Reşidü'd-din Fazlullah. Cami'ü't-Tevarih. Selcuklu devleti.
101
Dərbəndnamələr
162
Kartlinin həyatı
35
Azərbaycan tarixi üzrə antik qaynaqlar
137
Erkən orta əsrlərdə türklər haqqında ərəb mənbələri
58
Azərbaycan XV-XVIII əsrin birinci yarısına aid mənbələr üzrə
83
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
301
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1342
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Elektron xidmətlər
8830
08/11/2018
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
8789
08/04/2018
Zirə kəndinə səfər
5786
06/05/2017
Şamaxı səfəri (II hissə)
5785
21/08/2018
Fatmayi kəndinə səyahət
5653
29/03/2017
Novxanı kəndinə səyahət
5526
26/03/2017
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
4997
25/02/2017
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
4879
15/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
4173
20/02/2018
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
4099
26/02/2017