KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
99
Reşidü'd-din Fazlullah. Cami'ü't-Tevarih. Selcuklu devleti.
48
Dərbəndnamələr
55
Kartlinin həyatı
16
Azərbaycan tarixi üzrə antik qaynaqlar
32
Erkən orta əsrlərdə türklər haqqında ərəb mənbələri
23
Azərbaycan XV-XVIII əsrin birinci yarısına aid mənbələr üzrə
21
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
34
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
232
Qədim Azərbaycan Tarixi Mixiyazılı Mənbələrdə
47
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
102
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
1350
15/02/2017
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
1204
15/04/2017
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (II hissə).
996
21/04/2017
Novxanı kəndinə səyahət
879
26/03/2017
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
871
26/02/2017
Zirə kəndinə səfər
777
06/05/2017
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
768
25/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
755
20/02/2018
Fatmayi kəndinə səyahət
750
29/03/2017
Soyqırımları mövzusunda V Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək
748
10/01/2018