KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 5
13
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 4
11
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 3
11
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
15
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
23
Numizmatikanın əsasları
235
Azərbaycanın mis pulları
15
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
13
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
42
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
293
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
347
Reşidü'd-din Fazlullah. Cami'ü't-Tevarih. Selcuklu devleti.
88
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Elektron xidmətlər
8060
08/11/2018
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
6968
07/04/2018
Zirə kəndinə səfər
4772
06/05/2017
Fatmayi kəndinə səyahət
4637
29/03/2017
Novxanı kəndinə səyahət
4557
26/03/2017
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
4229
15/02/2017
Şamaxı səfəri (II hissə)
4218
21/08/2018
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
3862
25/02/2017
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
3532
26/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
3487
20/02/2018