KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 3
10
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
12
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
16
Numizmatikanın əsasları
76
Azərbaycanın mis pulları
8
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
2
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
24
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
142
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
154
Reşidü'd-din Fazlullah. Cami'ü't-Tevarih. Selcuklu devleti.
55
Dərbəndnamələr
69
Kartlinin həyatı
20
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Elektron xidmətlər
4589
08/11/2018
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
2357
08/04/2018
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
1926
15/02/2017
Novxanı kəndinə səyahət
1764
26/03/2017
Zirə kəndinə səfər
1713
06/05/2017
Fatmayi kəndinə səyahət
1628
29/03/2017
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
1426
26/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
1359
20/02/2018
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
1343
25/02/2017
Soyqırımları mövzusunda V Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək
1219
10/01/2018