KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
12
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
16
Numizmatikanın əsasları
69
Azərbaycanın mis pulları
8
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
2
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
24
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
137
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
150
Reşidü'd-din Fazlullah. Cami'ü't-Tevarih. Selcuklu devleti.
54
Dərbəndnamələr
68
Kartlinin həyatı
20
Azərbaycan tarixi üzrə antik qaynaqlar
48
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Elektron xidmətlər
4457
08/11/2018
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
2193
08/04/2018
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
1851
15/02/2017
Novxanı kəndinə səyahət
1564
26/03/2017
Zirə kəndinə səfər
1542
06/05/2017
Fatmayi kəndinə səyahət
1379
29/03/2017
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
1350
26/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
1291
20/02/2018
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
1272
25/02/2017
Soyqırımları mövzusunda V Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək
1149
10/01/2018