KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
13
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
17
Numizmatikanın əsasları
108
Azərbaycanın mis pulları
10
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
3
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
31
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
157
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
184
Reşidü'd-din Fazlullah. Cami'ü't-Tevarih. Selcuklu devleti.
59
Dərbəndnamələr
74
Kartlinin həyatı
21
Azərbaycan tarixi üzrə antik qaynaqlar
63
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Elektron xidmətlər
4876
08/11/2018
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
2924
08/04/2018
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
2072
15/02/2017
Zirə kəndinə səfər
2059
06/05/2017
Novxanı kəndinə səyahət
1960
26/03/2017
Fatmayi kəndinə səyahət
1887
29/03/2017
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
1550
26/02/2017
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
1499
25/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
1494
20/02/2018
Soyqırımları mövzusunda V Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək
1343
10/01/2018