KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
382
Babək üsyanı
68
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
457
Çar Skiflər
116
Çar Skiflər
659
Persiyanın dəyişilməsi: Səfəvilər imperiyasında din və hakimiyyət
100
Şahın qulları: Səfəvi İranında Yeni Elitalar
78
Səfəvi İranında siyasət təcrübəsi: Hakimiyyət, Din və Ritorika
110
Tarix Şumerdən başlayır
279
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
55
Səfəvi İranı: Persiya imperiyasının dirçəlişi
112
Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
94
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
10597
08/04/2018
Elektron xidmətlər
9697
08/11/2018
Şamaxı səfəri (II hissə)
8119
21/08/2018
Fatmayi kəndinə səyahət
6747
29/03/2017
Zirə kəndinə səfər
6746
06/05/2017
Novxanı kəndinə səyahət
6661
26/03/2017
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
6056
25/02/2017
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
5570
15/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
4991
20/02/2018
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
4820
26/02/2017