KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
69
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
156
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
94
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
78
Azərbaycan mühacirət irsi
133
Azərbaycan Cümhuriyyəti
182
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
462
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2-ci cild
212
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 1-ci cild
431
Safevi Devlet Teşkilatı (Tezkiretü'l-Mülük'e Göre).
150
Erməni təxribatı (Sumqayıt, fevral 1988-ci il). Faktlar və mülahizələr
45
Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi
926
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
10597
08/04/2018
Elektron xidmətlər
9697
08/11/2018
Şamaxı səfəri (II hissə)
8119
21/08/2018
Fatmayi kəndinə səyahət
6747
29/03/2017
Zirə kəndinə səfər
6746
06/05/2017
Novxanı kəndinə səyahət
6661
26/03/2017
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
6056
25/02/2017
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
5570
15/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
4991
20/02/2018
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
4820
26/02/2017