KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
3576
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
83
Zülqədər eli
205
«Füyuzat» jurnalı və dil prоblemləri
111
Ə.M.Topçubaşov və M.Ə.Rəsulzadə: Yazışmalar. 1923-1926-cı illər.
83
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
938
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
1169
Əkinçi. 1875-1877. Tam mətni.
542
Əl-İstəxrinin “Əl-məsalik va-l-məmalik" əsəri Azərbaycan haqqında (məqalə)
132
Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi
995
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
496
Əsərlər. 7-ci cild: İran tarixi və tarixi coğrafiyası üzrə əsərlər.
133
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
12029
08/04/2018
Elektron xidmətlər
10616
08/11/2018
Şamaxı səfəri (II hissə)
9313
21/08/2018
Fatmayi kəndinə səyahət
7799
29/03/2017
Zirə kəndinə səfər
7738
06/05/2017
Novxanı kəndinə səyahət
7545
26/03/2017
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
7097
25/02/2017
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
6714
15/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
6534
20/02/2018
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
5883
26/02/2017